ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΥΡΟΥ

Αιολικό Πάρκο της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. (θυγατρική του Ομίλου ΙΤΑ) στη θέση “Σύριγγας” της νήσου Σύρου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2.64 MW.

wind farm Syros

 

Διαχείριση προμήθειας, επίβλεψη εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση 4 ανεμογεννητριών VESTAS τύπου V47-660 kW.

Υπό ανάπτυξη επέκταση του έργου κατά 1,2 MW (2 ανεμογεννήτριες τύπου VESTAS τύπου V52-850 kW)