Τηλεθέρμανση – Τηλεψύξη

Μονάδα Συμπαραγωγής Hλεκτρισμού & Θερμότητας, Iσχύος 16 MWe & 92 MWth
με Δίκτυο Tηλεθέρμανσης στην Πόλη των Σερρών

Thermie Serres

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας (ΣΗΘ)
Η ΣΗΘ είναι σε παγκόσμιο επίπεδο μια ώριμη και δοκιμασμένη τεχνολογία, η οποία έχει αποδείξει μέσα από ένα ευρύτατα φάσμα εφαρμογών τη λειτουργική της αξιοπιστία και την τεχνική της αποδοτικότητα. Βασική αρχή ενός συστήματος συμπαραγωγής είναι, πέραν της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, να κατορθώσει ταυτόχρονα να ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος της θερμικής ενέργειας, η οποία αλλιώς θα χανόταν στο περιβάλλον, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση πόρων με υψηλή ενεργειακή απόδοση.

Τηλεθέρμανση – Τηλεψύξη
Ο σταθμός έχει κατασκευαστεί στην πόλη των Σερρών και παρέχει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο ηλεκτρικό δίκτυο του ΔΕΣΜΗΕ, ενώ ταυτόχρονα καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης των κτιρίων της πόλης. Η παροχή θερμότητας προς την πόλη των Σερρών επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός πλήρους και ορθολογικά σχεδιασμένου δικτύου μεταφοράς και διανομής προμονωμένων αγωγών και θερμικών υποσταθμών στα κτίρια. Παράλληλα για τους καλοκαιρινούς μήνες εξετάζεται η εφαρμογή της δυνατότητας που έχει η μονάδα για παροχή τηλεψύξης, αλλά και τη δημιουργία μονάδας ξήρανσης ζωοτροφών.

Σεβασμός στο Περιβάλλον
Ο σταθμός και το δίκτυο τηλεθέρμανσης έχουν σχεδιαστεί και διαστασιολογηθεί με αποκλειστικό γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της πόλης των Σερρών, λειτουργώντας παράλληλα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και αυξάνοντας την ασφάλεια παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για την περιοχή. Παράλληλα, με τη χρησιμοποίηση ενός ιδιαιτέρως ευγενούς καυσίμου, όπως το φυσικό αέριο και την υποκατάσταση της καύσεως diesel στις μονάδες κεντρικής θέρμανσης της πόλης, θα συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων που συνεισφέρουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Κύρια Σημεία

 • Προϋπολογισμός Επένδυσης                       45 εκ. €
 • Ολικός ενεργειακός βαθμός απόδοσης      > 85 %
 • Καύσιμο                                                          Φυσικό αέριο
 • Ηλεκτρική ισχύς                                           16 MWe
 • Θερμική ισχύς                                                92 MWth
 • Μήκος δικτύου                                               >50 km
 • Σύνδεση με                                                     800 κτίρια

Πλεονεκτήματα για τον Καταναλωτή

 • Δωρεάν σύνδεση – οικονομία χρήσης
 • Δωρεάν συντήρηση εξοπλισμού
 • Ασφάλεια 100 %
 • Αυτονομία
 • Άοσμο – αθόρυβο σύστημα
 • Καθαρό περιβάλλον