Αιολική Ενέργεια

Τα κυριότερα έργα Αιολικής Ενέργειας στα οποία έχει συμμετάσχει με διάφορους ρόλους η ΙΤΑ είναι:

Α. Έργα σε Λειτουργία σε συνεργασία με ιδιώτες παραγωγούς

 • Αιολικό Πάρκο της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΙΔΥΜΩΝ Α.Ε. στη θέση Δίδυμα Αργολίδος συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 36 MW. Διαχείριση προμήθειας, επίβλεψη εγκατάστασης, ηλεκτρολογική μελέτη 12 ανεμογεννητριών VESTAS τύπου V90-3.0 ΜW .
 • Αιολικό Πάρκο της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στη θέση Δίδυμος Λόφος στη Θράκη συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 26 MW. Διαχείριση προμήθειας, επίβλεψη εγκατάστασης, 13 ανεμογεννητριών VESTAS τύπου V80-2.0 ΜW .
 • Αιολικό Πάρκο της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στη θέση Μυτούλα στη Θράκη συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 30 MW. Διαχείριση προμήθειας, επίβλεψη εγκατάστασης 15 ανεμογεννητριών VESTAS τύπου V80-2.0 ΜW .
 • Αιολικό Πάρκο της εταιρείας ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΒΕΕ στη θέση Αγ. Ιωάννης – Βρούχα Λασιθίου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7.65 MW. Διαχείριση προμήθειας, θέση σε λειτουργία 9 ανεμογεννητριών VESTAS τύπου V52-850 kW.
 • Αιολικό Πάρκο της εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. στη θέση Βοσκερό, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5.95 MW. Διαχείριση προμήθειας, θέση σε λειτουργία 7 ανεμογεννητριών VESTAS τύπου V52-850 kW.
 • Αιολικό Πάρκο της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. στη θέση “Σύριγγας” της νήσου Σύρου συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2.64 MW σε λειτουργία και με άδεια επέκτασης 1,2 MW. Διαχείριση προμήθειας, επίβλεψη εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση 4 ανεμογεννητριών VESTAS τύπου V47-660 kW και 2 ανεμογεννητριών VESTAS τύπου V52-850 kW (υπό κατασκευή).

 

SYV_0114

Αιολικό Πάρκο Σύρου

 • Αιολικό Πάρκο της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ στη θέση Τσιλικόκα Ευβοίας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 11.22 MW. Διαχείριση προμήθειας, επίβλεψη εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία, 17 ανεμογεννητριών VESTAS τύπου V47-660 kW.
 • Αιολικό Πάρκο της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ στη θέση Προφήτης Ηλίας Ευβοίας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 11.22 MW. Διαχείριση προμήθειας, επίβλεψη εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία, 17 ανεμογεννητριών VESTAS τύπου V47-660 kW.
 • Αιολικό Πάρκο της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ Α.Ε. στη θέση Κουτσουνόρραχη νήσου Μήλου συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2.9 MW. Διαχείριση προμήθειας, επίβλεψη και εγκατάστασης, θέση σε λειτουργία, λειτουργία και συντήρηση 2 ανεμογεννητριών VESTAS τύπου V42-600 kW καθώς και 2 ανεμογεννητριών VESTAS τύπου V52-850 kW.

Milos

Αιολικό Πάρκο Μήλου

 • Αιολικό Πάρκο Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο Λαύριο Αττικής συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3.01 ΜW. Προμήθεια Ανεμογεννήτριας και Πύργου, χωματουργικές εργασίες, θεμελίωση, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ανέγερση και θέση σε λειτουργία μιας ανεμογεννήτριας VESTAS τύπου V 47-660 kW.
 • Αιολικό Πάρκο της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ – ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ ΑΒΕΕ στη θέση Μπούρλαρι Ευβοίας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8.58 MW. Κατασκευή Έργου 13 ανεμογεννητριών VESTAS τύπου V 47-660 kW “με το κλειδί στο χέρι”.

KAV_0104

Αιολικό Πάρκο Μπούρλαρι

 •  Αιολικό Πάρκο Αναπτυξιακής Εταιρείας Δήμου Καρπάθου συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 450 kW. Διαχείριση προμήθειας ανεμογεννήτριας και πύργου, χωματουργικές εργασίες, θεμελίωση, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ανέγερση και επίβλεψη ανέγερσης, θέση σε λειτουργία 2 ανεμογεννητριών VESTAS τύπου V 27-225 kW.

Β. Έργα σε λειτουργία σε συνεργασία με τη ΔΕΗ

 • Αιολικά Πάρκα της ΔΕΗ στα νησιά Άνδρο, Σάμο, Χίο και Ψαρά συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8.1 MW (Διαχείρισηπρομήθειας,επίβλεψη εγκατάστασης, θέση σε λειτουργία 36 ανεμογεννητριών VESTAS τύπου V27-225 kW)
 • Αιολικά Πάρκα της ΔΕΗ στα νησιά Κάρπαθος, Σαμοθράκη, Ικαρία, Λήμνος, Σάμος & Χίος συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3.92 MW. (Διαχείριση προμήθειας, επίβλεψη εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία, 24 ανεμογεννητριών Windmatic τύπου WM 15 S–55 kW και 26 ανεμογεννητριών Windmatic τύπου WM 19 S-100 kW).
 • Αιολικό πάρκο της ΔΕΗ στο νησί της Λέσβου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2 MW, με αντικείμενο την τεχνική αποκατάσταση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, 9 ανεμογεννητριών VESTAS τύπου V27-225 kW.
 • Εκτέλεση έργου υβριδικού συστήματος παραγωγής ενέργειας στην Κύθνο με τη συνδυασμένη λειτουργία μιας ανεμογεννήτριας V 39-500 kW και αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας σε συστοιχία συσσωρευτών. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος THERMIE .

H συνολική ισχύς των αιολικών Πάρκων στα οποία συμμετείχε η ΙΤΑ μέχρι σήμερα ανέρχεται σε περίπου 260 MW .

Γ. Έργα υπό ανάπτυξη

Πέραν των προαναφερθέντων έργων, η ΙΤΑ έχει εκπονήσει πλήθος μελετών σχετικά με την ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων, τόσο από τον ίδιο τον Όμιλο όσο και από άλλες ιδιωτικές εταιρείες σε πολλές τοποθεσίες στην Ελλάδα, όπως Κρήτη, Ρόδος, Εύβοια, Πελοπόννησος, Κυκλάδες και Βόρεια Ελλάδα που αφορούν έργα συνολικής ισχύος πάνω από 1.350 MW (συμπεριλαμβανομένου και offshore Αιολικού Πάρκου)

Δ. Συμμετοχή του Ομίλου ΙΤΑ σε εταιρείες ανάπτυξης Αιολικών Πάρκων

 • H ITA συμμετέχει ως κύριος μέτοχος στις εταιρείες εκμετάλλευσης Αιολικής Ενέργειας:
  ΑΙΟΛΙΚH MHΛΟΥ Α.Ε.                                              2.65 ΜW
  ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.                                               2.64 ΜW
 • Επίσης συμμετέχει ως μέτοχος στις παρακάτω ιδιωτικές εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο την κατασκευή Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος περίπου 856 MW :
  ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ A.E.                              15 MW
  ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε.                      5.95 MW
  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Α.Ε.       8.5 MW
  ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.                         15.3 MW
  ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.                       9.35 MW
  ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε.               11.05 MW
  ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε.                      11.05 MW
  ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.                      27 MW
  ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε.    15.3 MW
  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.  288 MW
  ΠΛΕΙΑΔΕΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.                                        450 MW