Αφαλάτωση

Αφαλάτωση θαλασσινού σε πόσιμο νερό με αιολική ενέργεια

από την “Αιολική Μήλου Α.Ε.”, μέλος του Ομίλου ΙΤΑ

 

H μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, δυναμικότητας 3.000 m³/ημέρα εγκαταστάθηκε από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΗΛΟΥ ΑΕ (θυγατρική του Ομίλου ΙΤΑ) σε τρεις φάσεις, στη θέση «Βουνό Τριοβασάλου», στη Νήσο Μήλο, την περίοδο 2007-2009.  Από τη λειτουργία της μονάδας παράγεται πόσιμο νερό, με χαρακτηριστικά που συμφωνούν με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 “Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης”, όπως ισχύει.

webmilos

Συνοπτικά, το έργο αποτελείται από:

  • Τη μονάδα αφαλάτωσης, δυναμικότητας 3.000 m3/ημέρα
  • Τις 4 δεξαμενές αποθήκευσης του πόσιμου νερού, συνολικής χωρητικότητας 3.000 m3.
  • Τον καταθλιπτικό αγωγό μήκους 2.800m που συνδέει τη μονάδα αφαλάτωσης με τις δεξαμενές
  • Το ηλεκτρονικό σύστημα τηλεπαρακολούθησης και τηλεελέγχου (SCADA) της λειτουργίας της μονάδας αφαλάτωσης.
  • Την ανεμογεννήτρια, ισχύος 850 kW, που εγκαταστάθηκε στη θέση Κουτσουνάρραχη της Μήλου, στα πλαίσια εξυπηρέτησης του ηλεκτρικού φορτίου της Μονάδας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Milos

Το έργο καλύπτει πλήρως και αδιαλείπτως τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της νήσου Μήλου σε πόσιμο νερό, ακόμα και τους θερινούς μήνες όταν η κατανάλωση αυξάνεται κατακόρυφα λόγω του τουρισμού, παρέχοντας σε 24ωρη βάση πόσιμο νερό υψηλής ποιότητας σε πολύ χαμηλότερο κόστος από ότι η μεταφορά νερού με υδροφόρα πλοία.

Το έργο συμβάλει όχι μόνο στην αυτονομία του νησιού, αλλά και στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του. Η θέση του έργου σε λειτουργία σήμανε την πλήρη υποκατάσταση πόσιμου ύδατος προερχόμενου από μεταφορά με υδροφόρα πλοία ή από τοπικές γεωτρήσεις. Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία για το έργο της Μήλου είναι αυτή της αντίστροφης ώσμωσης, η οποία απαιτεί μόνο ηλεκτρική ενέργεια και όχι θερμική η οποία μοιραία θα απαιτούσε τη μεταφορά καυσίμων στο νησί.

webmilos2

Ο συνδυασμός της Μονάδας Αφαλάτωσης με Χρήση της Αιολικής Ενέργειας, οδηγεί σε βέλτιστα οικονομικά και τεχνικά αποτελέσματα για το νησιωτικό περιβάλλον και τους κατοίκους της Μήλου προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Αυτή η Μονάδα Αφαλάτωσης της Μήλου είναι ένα πρωτοποριακό έργο, το πρώτο στην Ελλάδα, που μπορεί να αποτελέσει την απαρχή για την επίλυση του προβλήματος της λειψυδρίας που αντιμετωπίζουν όλα τα νησιά σήμερα με τη βέλτιστη λύση για το περιβάλλον.