Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιοboard of directors
 • Πρόεδρος
  Αντώνιος Γερασίμου
  Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος & Ναυπηγός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
 • Διευθύνουσα Σύμβουλος
  Μανταλένα Γερασίμου
  Οικονομολόγος-Περιβαλλοντολόγος
  MSc in Environmental Management
 • Μέλη

Ευάγγελος Γερασίμου
Ιδιωτικός υπάλληλος

Γεώργιος Κωνσταντάκης
Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Απόστολος Μητσοβολέας
Οικονομολόγος

.

Στελέχη
 • Διευθυντής Λειτουργιών
  Δημήτριος Μοίρας
  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
 • Νομικός Σύμβουλος
  Μάνθος Αφεντουλίδης
  Δικηγόρος
 • Οικονομικός Διευθυντής
  Στυλιανός Ανδρέου
  Οικoνομολόγος
 • Τεχνικός Διευθυντής
  Κωνσταντίνος Στρούτζας
  Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
  MSc in Advanced Manufacturing Technology
 • Διευθυντής Έργων
  Γιώργος Ρελάκης
  Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
  ΜSc in Renewable Energy Systems Technology
 • Διευθυντής Τμήματος Ανάπτυξης
  Νίκος Δαμάτης
  Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
  MSc in Manufacturing Systems Engineering
 • Διευθυντής Τμήματος Θερμικών Έργων
  Πέτρος Αρβανιτάκης
  Μηχανολόγος Μηχανικός
 • Διευθυντής Τμήματος Βιομάζας
  Γιώργος Διαμαντής
  Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.