Natural Gas Pipelines

Natural Gas Pipelines

Natural Gas Pipelines

Ο Όμιλος ΙΤΑ έχει μακρά και στενή σχέση με το Φυσικό Αέριο (Φ.Α.): Εταιρεία του Ομίλου υπήρξε αντιπρόσωπος και συνεργάτης της δανικής Εταιρείας «DONG AG» επι σειράν ετών, όταν η τελευταία συνεργαζόταν  με την «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ», παρέχουσα εις αυτήν τεχνογνωσία σε επίπεδο Μελέτης και Πραγματοποίησης του Έργου Κατασκευής του Συστήματος Φυσικού Αερίου στη Χώρα. Εξ άλλου, δύο εμβληματικά επιχειρηματικά project του Ομίλου (η «ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ» και τα «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ») κάνουν χρήση του Φ.Α. για να παραγάγουν, δια της εφαρμογής της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας, Ηλεκτρισμό, Θερμότητα και Αγροτικά Προϊόντα!

Ήδη, μέσα από τη σύμπραξή του με την Εταιρεία «WINDOWS INTERNATIONAL S.A.» (έδρα:  Λουξεμβούργο), ο Όμιλος ΙΤΑ εισέρχεται στον χώρο της κατασκευής και διαχείρισης αγωγών Φ.Α.!  Συγκεκριμένα, η WINDOWS INTERNATIONAL S.είχε ζητήσει με αίτησή της προς τη ΡΑΕ τη χορήγηση αδείας ΑΣΦΑ, δηλαδή κατασκευής και διαχείρισης αγωγού Φ.Α., με σημείο έναρξης τη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης και σημείο απόληξης  την Γευγελή, στα σύνορα με την ΠΓΔΜ. Ο αγωγός αυτός προορίζεται για σύνδεση με άλλον αγωγό μέχρι την ενδοχώρα της ΠΓΔΜ, για την κατασκευή του οποίου η WINDOWS INTERNATIONAL S.A  έχει επίσης υποβάλει σχετικό αίτημα, το οποίο –ύστερα από τη χορήγηση της αδείας για το «ελληνικό» τμήμα- αναμένεται ότι θα γίνει δεκτό από την Κυβέρνηση της ΠΓΔΜ.

Η WINDOWS INTERNATIONAL S.επέλεξε τον Όμιλο ΙΤΑ ως συνεταίρο (partner) για την υποστήριξη της αδειοδοτικής διαδικασίας και την εκτέλεση του Έργου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΠΓΔΜ και η εμπιστοσύνη της αυτή δικαιώθηκε, αφού η απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ (συνεδρίαση 21.12.2018) ήταν θετική για την αίτηση ΑΣΦΑ της Εταιρείας:  Ο δρόμος  για την πραγματοποίηση ενός, κυριολεκτικώς, κομβικής σημασίας έργου, δηλαδή ενός διασυνδετηρίου αγωγού Φ.Α. ο οποίος, προοπτικώς, θα συνδέσει τη Χώρα με την Κεντρική Ευρώπη έχει ανοίξει και ο Όμιλος ΙΤΑ θα έχει βασικό ρόλο στην εποπτεία, την τεχνική διαχείριση, τη νομική υποστήριξη αλλα και την επικοινωνιακή προβολή του Έργου! Ενός έργου, ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου θα είναι, μεν, περί τα 200 εκατ. ευρώ (50 περίπου εκατ. ευρώ για το ελληνικό τμήμα και 150 για το σκοπιανό), τα εξ αυτού, όμως, οικονομικά ωφελήματα θα είναι πολλαπλάσια –τόσο για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις όσο και για τις χώρες της περιοχής και ευρύτερα της Ευρώπης. Σημειώνεται ότι η δαπάνη του Έργου θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου υπο των ιδίων κεφαλαίων και των χρηματοδοτήσεων που έχει ήδη εξασφαλισμένα η WINDOWS INTERNATIONAL S.A.

Δικαίως ο Πρόεδρος του Ομίλου, Αντώνης Γερασίμου, θεωρεί την τελευταία αυτή εξέλιξη κορωνίδα της -μεστής κόπων και επιτεύξεων- επιχειρηματικής δράσης του που αριθμεί ήδη πενήντα συναπτά έτη!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *