(Ελληνικά) Μια ακόμη σημαντική διάκριση για τη μονάδα αφαλάτωσης της Αιολικής Μήλου