Natural Gas Pipelines

Natural Gas Pipelines

Ο Όμιλος ΙΤΑ έχει μακρά και στενή σχέση με το Φυσικό Αέριο (Φ.Α.): Εταιρεία του Ομίλου υπήρξε αντιπρόσωπος και συνεργάτης της δανικής Εταιρείας «DONG AG» επι σειράν ετών, όταν η τελευταία συνεργαζόταν  με την «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ», παρέχουσα εις αυτήν τεχνογνωσία σε επίπεδο Μελέτης και Πραγματοποίησης του Έργου Κατασκευής του Συστήματος Φυσικού Αερίου…

ITA Group participation in the International Exhibition  INOTEX 2016 in IRAN

ITA Group participation in the International Exhibition INOTEX 2016 in IRAN

ITA Group expands its activities in developing countries and new markets. It participates with great expectations in the first international technology exhibition INOTEX 2016  following the lift of the sanctions against Iran last January, along with 16 other Greek companies supported by ENTERPRISE GREECE. INOTEX 2016 gathers at the International Exhibition Center…