News

Natural Gas Pipelines

Natural Gas Pipelines

Ο Όμιλος ΙΤΑ έχει μακρά και στενή σχέση με το Φυσικό Αέριο (Φ.Α.): Εταιρεία του Ομίλου υπήρξε αντιπρόσωπος και συνεργάτης της δανικής Εταιρείας «DONG AG» επι σειράν ετών, όταν η τελευταία συνεργαζόταν  με την «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ», παρέχουσα εις αυτήν τεχνογνωσία σε επίπεδο Μελέτης και Πραγματοποίησης του Έργου Κατασκευής του Συστήματος Φυσικού Αερίου…

Mr. Antony Gerasimou awarded by ELETAEN for its pioneering, decisive and long lasting contribution to the development of RES in Greece

Mr. Antony Gerasimou awarded by ELETAEN for its pioneering, decisive and long lasting contribution to the development of RES in Greece

ITA group and its founder Mr. Antony Gerasimou enjoyed the honor of receiving an award by the Greek Wind Energy Association (ELETAEN). The President and founder of ITA Group Mr. Antony Gerasimou was awarded the AIOLOS Entrepreneurship Award for his pioneering, decisive and long lasting contribution to the development of…