Επικοινωνία

ITA
International Technological Applications S.A.
Διεύθυνση: Λ. Α. Παπανδρέου 150, Γλυφάδα, Τ.Κ. 165 61
Τηλ: +30 210 96 52 031
Fax: +30 210 96 52 081
e-mail: info[at]itagroup[dot]gr